Zadaj pytanie
Ekologia

Jak zmniejszyć ślad węglowy sektora motoryzacyjnego?

28 lutego 2021

Mobilność niesie ze sobą ogromne emisje. Przyszłość motoryzacji wymaga inwestycji w silniki elektryczne i wodorowe. Dzięki temu sektor automotive będzie w znacznie mniejszym stopniu przyczyniał się do wytwarzania CO2 i innych gazów cieplarnianych.

Transport drogowy odpowiada za sporą część emisji gazów cieplarnianych. Warto postawić na paliwa odnawialne, aby znacznie zredukować wytwarzanie CO2.

Czym jest emisja gazów cieplarnianych w przypadku samochodów?

Czym jest emisjSystematyczne badania pokazują, że transport generuje około 25–30% rocznego udziału całkowitej emisji CO2 w Unii Europejskiej. Projekty związane z elektromobilnością dążą do znaczącego ograniczenia śladu węglowego tego sektora. Problemem jest jednak wymierność tych danych. Strategie mające na celu obniżenie emisji związanej z sektorem transportowym dotyczą sposobu przemieszczania się i modernizacji systemu transportowego. Automotive to jednak nie tylko transport, lecz przede wszystkim przemysł, a także sektor energetyczny.

W praktyce emisja generowana przez ogół tego rynku może być naprawdę drastycznie wysoka. Składa się na nią transport ropy z Afryki do Europy, produkcja energii elektrycznej w nieekologicznych elektrowniach węglowych, wytwarzanie części do pojazdów, a nawet utrzymanie infrastruktury związanej z transmisją gazu ziemnego. Aktualne społeczeństwo jest bardziej mobilne niż kiedykolwiek wcześniej, jednak warto zauważyć, że wszystkie te procesy wzajemnie się napędzają. Należy zatem skupić się na regulowaniu kierunku rozwoju. Emisje CO2 związane z automotive są ogromne, lecz oficjalne statystyki mogą nie obrazować pełnej problematyki związanej z tym zagadnieniem.a gazów cieplarnianych w przypadku samochodów?

Ile gazów cieplarnianych produkują samochody?

Ilość CO2 produkowana przez konkretny samochód zależy od wielu czynników. Należy jednak spojrzeć z szerszej perspektywy – biorąc pod uwagę cały sektor transportu, samochody osobowe generują najwięcej dwutlenku węgla. Ruch pojazdów drogowych to 72% całości emisji, podczas gdy „osobówki” odpowiadają za aż 60,7% z tej liczby (dane Parlamentu Europejskiego, 2016 rok). Stanowi to zatem 43,7% całkowitej wartości.

To znacznie więcej niż transport morski (13,6% całości) czy lotniczy (13,4%). Samochody generują zatem ogromną ilość CO2. W perspektywie kolejnych dekad statystyki emisji przez pojazdy osobowe nie dostarczają optymistycznych danych – aktualnie zakłada się, że zamiast spadać, utrzymają się na podobnym poziomie lub nawet wzrosną.

Jak zmniejszyć ślad węglowy?

Emisja węgla przez samochody osobowe i ciężarowe to ogromny zasób całkowitej emisji CO2. Zdecydowanie warto więc zastosować się do wskazań Komisji Europejskiej. „Europejska strategia na rzecz mobilności niskoemisyjnej” to zespół wytycznych, które mają doprowadzić do redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Należy do nich między innymi zwiększenie wydajności systemu transportowego. W Europie wciąż problemem pozostaje styl podróżowania – większość kierowców porusza się samotnie.

Wykorzystanie technologii może nieco zmienić podejście do transportu zbiorowego, jednak nie doprowadzi do całkowitego zniwelowania emisji CO2. Niezwykle istotną kwestią jest zatem wdrażanie alternatywnych źródeł energii. Warto zwrócić uwagę, że w sytuacji, gdy zapotrzebowanie na energię związane z rozwojem EV przekroczy nasze możliwości produkcyjne względem zielonej energii, nie będziemy w stanie w znacznym stopniu zmniejszyć śladu węglowego. Komisja Europejska jest przygotowana również na taki scenariusz – w międzyczasie, kiedy rozwijane są nowoczesne infrastruktury związane z EV, kładzie się nacisk także na alternatywy wobec elektryfikacji transportu.

Ulepszanie silników spalinowych i stawianie na energię pochodzącą z wodoru, biopaliw i innych alternatywnych źródeł daje szansę na ograniczenie emisji CO2. Projekty badawcze mają pozwolić na szybsze przejście na pojazdy elektryczne, ale zakładają pewien balans – to odpowiednio zaplanowany projekt rozwoju. Sporo jednak zależy od dostawców pojazdu – ich inwestycji w elektryfikację i poprawę ekologii produkcji. Redukcja CO2 na tej płaszczyźnie jest istotna z wielu powodów. Warto więc stawiać na rozwiązania, które łączą w sobie innowacyjność i trwałość, a także dają nadzieję na przyspieszenie wdrażania EV.

Zobacz też: Ekologiczna produkcja samochodów – w poszukiwaniu nowych technologii

Rozwiązania Knauf Automotive dla redukcji emisji CO2

Konieczne jest szybkie działanie w kierunku elektryfikacji mobilności. Aby było to możliwe, trzeba stawiać na zbilansowany rozwój oparty na nowoczesnych i innowacyjnych technologiach. Elementy samochodowe z EPP (polipropylenu spienionego) tworzone przez Knauf Automotive na potrzeby sektora EV i PHEV zapewniają znakomitą amortyzację, a także izolację elektryczną i termiczną. Oprócz tego stanowią lekką alternatywę dla konwencjonalnych materiałów. Tworzywa spienione mogą bardzo przyczynić się do poprawy kondycji EV w dobie elektromobilności.

Wykorzystanie tych materiałów sprzyja podwyższeniu bezpieczeństwa pasażerów, a ponadto zwiększa trwałość i odporność na czynniki zewnętrzne kluczowych komponentów, takich jak akumulatory. Polipropylen spieniony jest w całości podatny na recykling. To materiał, który stanowi bardzo dobrą alternatywę dla konwencjonalnych surowców w kontekście ekologii. Proces otrzymywania części z EPP nie wymaga dużych nakładów energetycznych ani dostępu do surowców. Przetwórstwo nie wiąże się z dużą emisją CO2, szczególnie gdy idzie w parze z rozwiązaniami przemysłu 4.0 zapewnionymi przez Knauf Automotive. EPP to szansa na redukcję śladu węglowego sektora automotive oraz zmniejszenie zużycia kluczowych surowców.

Potrzebujesz wsparcia?

Zadaj pytanie.

    Kontakt

    Skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza.

    Twoja wiadomość zostanie przekazana do naszych ekspertów.