Zadaj pytanie

Knauf

Strategie CSR

Najlepsze przykłady działania i metodologia CSR w Knauf Automotive

CSR w branży motoryzacyjnej obejmuje wiele zagadnień występujących na trzech etapach: produkcji, użytkowania i utylizacji.

Dostawcy w branży motoryzacyjnej przyjmują w ostatnich latach sposób działania oparty o cykl życia produktu, zwracając uwagę na kwestie CSR na wszystkich etapach łańcucha dostaw.

Z punktu widzenia ochrony środowiska kwestię kluczową w naszej branży stanowi ograniczenie śladu węglowego i stosunkowo długa żywotność produktów. Użytkowanie gotowego produktu - samochodu - ma największy wpływ na środowisko. A to wyraźnie oznacza, że warto wprowadzać innowacje, zwłaszcza w fazie projektowania np. poprzez stosowanie lekkich materiałów, poprawę wydajności paliwowej, opracowywanie pomysłów na nowe źródła energii.

Jedną z efektywnych inicjatyw CSR jest np. wdrożenie zarządzania zgodnego z ideą zielonego łańcucha dostaw (GSCM), która kładzie nacisk na aspekty środowiskowe w całym procesie dostawy.

Mając świadomość potencjału zrównoważonego biznesu - m.in. możliwość zwiększenia wyników ekonomicznych, społecznych i środowiskowych - wiele firm z sektora motoryzacyjnego stara się wdrażać u siebie programy CSR. I nie chodzi tu tylko o włącznie aspektów środowiskowych i społecznych do łańcucha dostaw - ale także do strategii biznesowej i kultury organizacyjnej firmy.

ZOBACZ JAK ROBIMY TO W GRUPIE KNAUF!

Czym jest strategia CSR?

Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu to kompleksowy plan, który współczesne firmy opracowują i wykorzystują do wdrażania i analizowania działań z zakresu CSR.

Wszystkie działania CSR wpływają na wyniki finansowe, reputację marki, oszczędność kosztów i lojalność klientów. Jednak ich głównym celem jest pozytywne oddziaływanie na społeczność lokalną, zrównoważone łańcuchy dostaw i zmiany klimatyczne. W tym celu dyrektorzy zarządzający opracowują strategiczne plany CSR. Zobowiązani są także do edukacji pracowników i innych interesariuszy w kwestiach dotyczących inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz płynących z nich korzyści - społecznych i środowiskowych.

Spójrz, jak nasi dyrektorzy zarządzający i zespoły projektowe opracowują strategiczny plan CSR. Zobacz jak edukują i angażują pracowników, klientów oraz innych interesariuszy w sprawy działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, korzyści społecznych i środowiskowych.

Jakie istotne wydarzenia dla Knauf Industries miały miejsce w 2022 roku? 

Pod koniec czerwca 2022 r. nasza Grupa padła ofiarą poważnego cyberataku, który znacząco zakłócił wszystkie nasze systemy produkcji, zarządzania produkcją oraz administracyjne. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu wszystkich naszych pracowników, byliśmy jednak w stanie przezwyciężyć trudności i utrzymać dostawy do naszych klientów.

Wobec tego chciałbym skorzystać z okazji i podziękować wszystkim naszym klientom za cierpliwość, wsparcie i pozostanie z nami w tym trudnym czasie, a także pracownikom Knauf Industries, którzy po raz kolejny udowodnili, że potrafią skutecznie działać w takich sytuacjach. 

Głównym wyzwaniem dla rynków, na których operujemy i dla nas jako firmy jest znalezienie naszej roli w dążeniu do dekarbonizacji naszych procesów, a także wspieranie naszych partnerów biznesowych. 

Skala zmian klimatycznych i fakt, że działalność człowieka przekracza w tych kwestiach dopuszczalne limity na naszej planecie oznacza, że musimy opracować i wdrożyć realistyczny, a zarazem ambitny plan działalności, aby konsekwentnie zmniejszać negatywny wpływ na środowisko.

Knauf Industries intensywnie pracuje nad tym, w ramach naszej polityki CSR i programu "Knauf Group Must Win Battle Sustainability". Wyznaczyliśmy sobie cele w zakresie redukcji emisji  pod względem naszego bezpośredniego wpływu na proces produkcji, inaczej zwanego "zakresem 1", a także naszego pośredniego wpływu, na wyższym i niższym szczeblu, w tym również w związku z procesami zakupowymi, inaczej znanych jako "zakres 2 i 3".

KURT MÜNDER DIRK BAUER, CEO of Knauf Industries

Na infografikach prezentujemy wyniki audytu firmy.

CSR Company Overview

Jakie wyzwania stoją obecnie przed twórcami strategii społecznej  odpowiedzialności biznesu?

Po przeprowadzeniu diagnozy CSR, zastosowaliśmy zasady United Nations Global Compact, aby nasza inicjatywa miała charakter długoterminowy.

W 2020 roku, pomimo pandemii Covid-19, która była sporym wyzwaniem dla społecznej odpowiedzialności biznesu wielu branż, nie dokonaliśmy rewizji naszych planów i budżetów CSR. Kontynuowaliśmy strukturyzację podejścia do CSR, określanie priorytetowych zagadnień oraz angażowanie zespołów i interesariuszy. Jednak to wciąż dopiero początek naszych działań w zakresie CSR. Chcemy mocno zakotwiczyć tę strategię w firmie, by realizować nowe pomysły, wprowadzać innowacje i nadal razem tworzyć wspólną wartość na naszych terytoriach.

Zagadnienia i wyzwania związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, na których się koncentrujemy:

 • Implementowanie strategii CSR do naszych działań i biznesu.
 • Zagwarantowanie zdrowia, bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia w miejscu pracy.
 • Odzysk materiałów po zakończeniu ich użytkowania.
 • Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa naszych klientów oraz społeczności lokalnych.
 • Ograniczenie zużycia i emisji.

Przeczytaj o tym jak nasza odpowiedzialność odnosi się do zespołów firmy, naszych rynków, terytoriów i środowiska jednocześnie.

Jakie działania i cele na lata 2022-2025 uznajemy za priorytetowe?

Po rozpoczęciu audytu CSR i działań strukturyzujących stworzyliśmy wykres priorytetów. W efekcie zdecydowano, by skupić wysiłki na pięciu strategicznych kwestiach, które nasz personel oraz interesariusze uznali za najważniejsze. Jesteśmy obecnie mocno zaangażowani w każdy z tych tematów. W 2021 roku formalnie zatwierdziliśmy je w trzech naszych politykach: CSR, Społecznej i Środowiskowej i postanowiliśmy, że będą one poruszane na corocznych konsultacjach z naszymi interesariuszami. Pozwoli to stymulować wdrażanie planów oraz modyfikować je na bieżąco, dostosowując do celów określonych na rok 2025.

CSR Strategy 2022-2025 CSR Strategy 2022-2025

Strategia komunikacji CSR określająca codzienne podejście do społecznej odpowiedzialności biznesu.  

Jednym ze strategicznych priorytetów Knauf Industries jest zachęcanie wszystkich pracowników do angażowania się w inicjatywy CSR.

Co robimy, aby to osiągnąć?

 • Misja CSR.
  Organizacja i działania CSR zostały określone przez Komitet Zarządzający Knauf Industries, a od 2019 roku monitorowane są przez Komitet Sterujący. Grupa Ambasadorów "Misji CSR" składająca się z około trzydziestu pracowników-ochotników z różnych krajów i działów firmy została bardzo gruntownie zaznajomiona ze wszystkimi aspektami trzech polityk: CSR, społecznej i środowiskowej.
  Ich misje, przydzielane zależnie od osobistych umiejętności, odczuć i motywacji to: 
  - Proponowanie działań związanych ze strategicznymi wyzwaniami i Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ.
  - Pełnienie funkcji wewnętrznego lub/i zewnętrznego komunikatora inicjatyw i polityki CSR firmy Knauf Industries.
  - Pomoc w raportowaniu związanym z naszym zaangażowaniem w Global Compact i organizacje branżowe.
  - Uczestniczenie w projektach ciągłego doskonalenia w kwestiach społecznych, etycznych, środowiskowych i odpowiedzialnych zakupów.
 • Podpisanie porozumienia ONZ Global Compact
  Od 2019 roku firma Knauf Industries, za pośrednictwem United Nations Global Compact, zobowiązała się do realizacji siedemnastu Celów Zrównoważonego Rozwoju, zmierzających do zmiany świata, zebranych w Agendzie 2030.

CSR Ambassadors

Nasze trzy polityki, CSR, społeczna i środowiskowa, potwierdzają zaangażowanie Knauf Industries w zrównoważony rozwój i określają cele na rok 2025.
Gilles Istin, dyrektor ds. sprzedaży, marketingu, innowacji i CSR, Knauf Industries

Strategia CSR w naszych rozwiązaniach produkcyjnych

Rozwój sytuacji na świecie i nowe wyzwania środowiskowe skłoniły nas do wprowadzenia kilku istotnych innowacji w procesie produkcyjnym. 

Knauf Industries specjalizuje się w produkcji opakowań, zabezpieczeń transportowych, izolacji oraz komponentów technicznych. Zarządzamy całym cyklem życia naszych produktów tak, aby zmniejszyć ich wpływ na środowisko: wybieramy materiały z zasobów odnawialnych lub podlegających recyklingowi. Planujemy, aby do 2025 roku wszystkie nasze opakowania stały się odzyskiwalne. Obecnie za pomocą programu Knauf Circular® promujemy zbiórkę i recykling polistyrenu ekspandowanego.

GOSPODARKA CYRKULARNA TWORZYW SZTUCZNYCH

CSR Strategy and Product life cycle thinking (suitable plastics and logistic solutions)
 • Etykieta „MORE”
  Przyznawana nam co roku od 2019 roku etykieta „More” Label świadczy o ilości surowców z recyklingu, które co roku są ponownie wprowadzane do naszych nowych produktów. W latach 2020-2022 wskaźnik ten wzrósł o 60%.
 • GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM
  Opiera się na trzech zasadach: ochronie i rozwoju kapitału naturalnego, optymalizacji wykorzystania zasobów oraz tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju sprawnego systemu opartego na wartościach. (Fundacja Ellen MacArthur)

Jesteśmy producentem:

Nasi francuscy eksperci współpracują mobilnie z klientami w wielu krajach w następujących dziedzinach: pomiar śladu węglowego, badania nad nowymi surowcami i innowacjami, wdrażanie nowych technologii, ekoprojektowanie, kreacja, tworzenie prototypów, testy i symulacja numeryczna.

Za innowacyjne rozwiązanie uważamy takie, które spełnia kryteria oparte na czterech celach: spełnianie oczekiwań interesariuszy (celowość), dostarczenie oryginalnego rozwiązania (wykonalność), stworzenie nowej wartości (opłacalność) oraz ograniczenie ryzyka (etyka).

Nasze działania na rzecz zbiórki i recyklingu EPS

W każdym kraju, w którym działamy, intensywnie wdrażamy lokalne inicjatywy dotyczące odzyskiwania naszych produktów z polistyrenu ekspandowanego:

 • We Francji, we współpracy z Michelin i Pyrowave, planujemy przyspieszyć działania na rzecz recyklingu chemicznego EPS poprzez ekonomicznie opłacalny zakład, który będzie produkował monomer styrenu.
 • W Brazylii, w São Paulo, Knauf Isopor® przyczynia się do rozwoju recyklingu EPS dzięki punktom zbiórki w całym mieście, we współpracy z organizacją pozarządową Plastivida, siecią dystrybucji Pão de Açúcar (grupa Casino).
 • W Brazylii, w Joinville, w jednym z największych parków biznesowych w Ameryce Południowej, Knauf Isopor® prowadzi projekt Isopor® Amigo, który ma na celu przede wszystkim informację i promowanie recyklingu EPS poprzez punkty zbiórki. Do promocji tej koncepcji w całym kraju przyczynia się stowarzyszenie Abiplast.
 • W Brazylii nawiązano współpracę z zakładami przemysłowymi na rzecz odzyskiwania EPS, a najbliższe punkty zbiórki lokalizuje nasza brazylijska aplikacja na smartfony Reciclando Isopor®.
 • W Hiszpanii, Knauf Industries wspólnie z innymi firmami stanowi część sieci Eco-EPS, koordynowanej przez Krajowe Stowarzyszenie Ekspandowanego Polistyrenu (ANAPE). Nasze zakłady w Villafranca Del Penedes, Saragossie, Aoiz i Esquiroz (w regionie Aragonii i w Nawarze) konkretnie przyczyniają się do recyklingu zebranego EPS.

CSR czynnikiem podniesienia poziomu zadowolenia Klienta - zdrowie, bezpieczeństwo i wysoka jakość produkcji

Strategiczne zakupy w Knauf Industries mają charakter scentralizowany, dotyczy to m.in. surowców.

Nasi centralni klienci we Francji, Polsce i Brazylii, zostali gruntownie zaznajomieni z prawem konkurencji - dwóch z nich to ambasadorzy "Mission CSR". Natomiast zakłady produkcyjne w każdym kraju same dokonują innych zakupów, zgodnie z zasadami etyki biznesu. Aby pełniej otworzyć się na dostawców, uświadomić im nasze oczekiwania i zbudować wzajemne zaufanie, wdrożyliśmy "Kartę Odpowiedzialnych Zakupów" obejmującą kwestie środowiskowe, społeczne i etyczne.

CSR Relacje z dostawcami

Dostawcy zobowiązani są także do przestrzegania naszego Kodeksu Postępowania. Przeprowadzamy regularne audyty kwalifikacyjne i dotrzymujemy terminów płatności. Dla naszych europejskich zakładów preferujemy niezbyt odległych dostawców na kontynencie.

Na początku 2020 roku Knauf Industries rozpoczął konsultacje ze swoimi wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami. Aby wzbogacić koncepcje ukierunkowane na CSR i umożliwić interesariuszom przedstawienie swoich oczekiwań, inspiracji i propozycji, zamieszczono online odpowiedni kwestionariusz i przeprowadzono wywiady. Pozwoliły one wszystkim poznać się lepiej i budować wzajemne zaufanie. Pomogły też dzielić się wiedzą, stosować synergię, identyfikować słabe punkty, definiować najistotniejsze kwestie związane z CSR i zbudować solidny plan działania. Informacje zwrotne od interesariuszy zewnętrznych i pracowników są niezwykle istotne dla każdego projektu CSR. Umożliwiają nam skuteczne wdrażanie lepszych inicjatyw zrównoważonego rozwoju oraz tworzenie wartości dodatkowej dla naszych klientów.

CSR Strategy and suppliers relations

INTERESARIUSZAMI nazywamy ludzi lub grupy ludzi, mogące wpływać na działania organizacji lub znajdować się pod ich wpływem. (ISO 26000)

CSR Strategy and suppliers relations - 1

Główni dostawcy, sygnatariusze Karty Relacji z Dostawcami
50%

CSR Strategy and suppliers relations - 2

Główni kupcy świadomi etyki biznesu
100%

CSR Relacje z klientami

Na całym świecie i na wszystkich naszych rynkach relacje z klientami opierają się na uważnym słuchaniu i systematycznym dialogu, co pozwala nam wspólnie przystosować się do zmian rynkowych.

Ponieważ w firmie Knauf Industries tworzymy niestandardowe produkty i rozwiązania, kluczem do współpracy bywa często wspólne ich projektowanie. Pozwala nam to lepiej reagować na zmiany przepisów i rosnące wymagania klienta ostatecznego.

Priorytetowe oczekiwania naszych klientów to gwarancja bezpieczeństwa żywności i produktów przemysłowych, możliwość polegania na niezawodnym partnerze oraz stała jakość produktów przy minimalnym wpływie na środowisko.

Ecovadis

Od 2016 roku na prośbę naszych klientów dołączyliśmy do platformy oceny pozafinansowej EcoVadis. Dzięki temu uzyskaliśmy status preferowanego dostawcy poprzez intensyfikację praktyk CSR. W 2022 r. osiągnęliśmy wynik 59 punktów na 100. Na początku 2023 r. poprawiliśmy nasz wynik osiągając 64 punkty na 100. W ten sposób Knauf Industries znajduje się w grupie 25% najlepszych firm w swoim sektorze biznesowym.

CSR strategy to protect the health and safety of consumers - Quality Certifications and compliance with regulations.

Certyfikaty jakości (ISO 9001, IATF 16949)
78.57% zakładów

Przestrzeganie przepisów dotyczących substancji chemicznych

 • REACH Rejestracja, ocena i autoryzacja substancji chemicznych.
 • RoHS Redukcja substancji niebezpiecznych zawartych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
 • CLP Klasyfikacja, oznakowanie oraz pakowanie substancji i mieszanek.

Strategia CSR w zasobach ludzkich 

Jedno z głównych wyzwań społecznych w Knauf Industries dotyczy zdrowia, bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia w pracy. 

Aby przyciągnąć nowe talenty, zatrzymać własnych pracowników, sprostać obecnemu i przyszłemu zapotrzebowaniu rynku, opracowaliśmy międzynarodową strategię Human Resources. Jest ona ściśle związana z głównymi wyzwaniami społecznymi Knauf Industries.

Określono pięć nowych działań, wdrażanych obecnie w każdym kraju w ramach polityki społecznej firmy:

 • Zdrowie i bezpieczeństwo
 • Różnorodność i włączenie społeczne
 • Warunki pracy, zaangażowanie i dobre samopoczucie
 • Rekrutacja i rozwój umiejętności
 • Mobilność i kariera

Polityka BHP w Knauf Industries dotyczy ogółu działań firmy i wszystkich osób przebywających w naszych zakładach i na budowach.
Stosują ją wszyscy kierownicy QHSE (Quality, Health, Safety and Environment). Wyjątkowy dokument oceny ryzyka (URED), który sporządza się w porozumieniu z zespołami, zawiera ocenę ryzyka i procedurę zapobiegania ryzyku psychospołecznemu.

Poniżej prezentujemy wybrane działania CSR, rozwijane w tym sektorze.

Zdrowe i wygodne miejsce pracy

Eksperci do spraw ergonomii radzą nam jak ulepszać stanowiska pracy. Systematycznie też organizujemy warsztaty świadomości i profilaktyki w kwestii higieny i bezpieczeństwa pracy.

Odpowiedzialność etyczna, równowaga między pracą a życiem prywatnym i zaufanie do pracowników

Naszym pracownikom, których obecność w miejscu pracy nie jest niezbędna, oferujemy możliwość telepracy. Ich samodzielność oraz respektowanie zasad odpowiedzialności i zaufania, leżących u podstaw wartości firmy, oceniane są bardzo wysoko. Równolegle informujemy wszystkich o prawie do bycia „offline”, aby zapobiec inwazji cyfrowych narzędzi pracy w życie osobiste pracowników.

Szkolenia z etyki biznesu i uczciwych praktyk biznesowych

Knauf Industries przywiązuje dużą wagę do przestrzegania wytycznych antykorupcyjnych Grupy oraz stosowania przepisów zakazujących praktyk antykonkurencyjnych. Zależy nam też na respektowaniu przepisów i regulacji dotyczących ochrony środowiska, ochrony i przechowywania danych oraz dyrektywy w sprawie sankcji handlowych. Ważne jest tutaj ustalenie jasnych zasad etycznych praktyk biznesowych - znanych wszystkim pracownikom i zarządowi korporacyjnemu.

Grupa Knauf, jako firma odpowiedzialna społecznie, przyjęła kodeks postępowania, który odzwierciedla szacunek dla wartości takich jak etyka, lojalność i uczciwość w relacjach z interesariuszami. Wymóg stosowania się do kodeksu dotyczy wszystkich bez wyjątku pracowników Grupy.

Punktem honoru firmy jest przestrzeganie przepisów prawa konkurencji. Szkolimy i uświadamiamy w tej kwestii na bieżąco - zarówno w zakresie praktyk antykonkurencyjnych, jak i bieżących zmian w przepisach. Tak więc Knauf Industries gwarantuje przestrzeganie uczciwych praktyk biznesowych - w szczególności dotyczących konkurencji i przejrzystości cen.

Produkcja przyjazna środowisku

Polityka środowiskowa Knauf Industries opiera się na ogólnej strategii firmy i dotyczy wszystkich naszych zakładów produkcyjnych na całym świecie.

Gwarantuje ona, że nasz długoterminowy rozwój będzie przebiegał w zgodzie z zasadami odpowiedzialności, rozsądku ekonomicznego oraz tworzenia wartości dodanej dla firmy i wszystkich jej interesariuszy.

Po konsultacji z nimi ustaliliśmy, że priorytetowym zadaniem w zakresie ochrony środowiska będzie zmniejszenie naszego zużycia i emisji - poprzez odpowiednie działania:

 • wprowadzanie innowacji na rzecz gospodarki cyrkularnej, dzięki stosowaniu alternatywnych materiałów umożliwiających recycling,
 • optymalizacja wyborów energetycznych i procesów przemysłowych, poprzez imperatyw ciągłego doskonalenia.
 • ISO 14001
  Zgodność naszego systemu zarządzania z wymaganiami przepisów środowiskowych w każdym kraju.
 • REDcert2
  Zgodność naszego systemu zarządzania oraz produktów pozyskiwanych z biomasy z wymaganiami dotyczącymi odnawialnych źródeł energii i gospodarki cyrkulacyjnej.
 • Klasyfikacja ICPE
  Zgodność funkcjonowania francuskich fabryk z wymaganiami francuskiego kodeksu ochrony środowiska.

Dowiedz się więcej: Certyfikacja systemów jakości

TRZY GŁÓWNE CELE
skoncentrowane na ochronie środowiska

CSR

Zredukowanie emisji CO2 o 50 %
do 2032 r.

CSR

Promowanie recyklingu i optymalnego wykorzystania zasobów naturalnych

CSR

Zmniejszenie zużycia materiałów, energii i wody w obrębie wszystkich naszych działań

Nieustanne doskonalenie zarządzania i systemów przemysłowych

Osiągnięcie doskonałości przemysłowej polega na monitorowaniu oddziaływania i ulepszaniu wydajności, przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z normami jakości, BHP, ochrony środowiska oraz higieny i bezpieczeństwa żywności, a także z wymogami prawnymi krajów, w których działamy.

Proces ciągłego doskonalenia polega na systematycznych działaniach zmierzających do poprawy produktów, usług lub procesów. Knauf Industries opiera się na wzorcu wspólnym dla wszystkich oddziałów Grupy Knauf. Opisuje on zachowania potrzebne, aby ten system odniósł sukces. 

Efektywność działań środowiskowych udostępniamy w miesięcznych sprawozdaniach dotyczących wszystkich zakładów.

Każdy zakład Knauf Industries opracowuje własne roczne plany doskonalenia. Obejmują one działania związane z BHP, redukcją zużycia i emisji, zadowoleniem klientów, jakością produktów i usług, redukcją kosztów oraz szkoleniem pracowników. Plan doskonalenia zawiera również rozwijanie umiejętności adaptacji pracowników do zmian, pracy w kontakcie z regionami i dostawcami oraz stymulowania innowacji, we współpracy z zespołami sprzedaży i ID Lab.

Uczestnicy tych działań są siłą napędową procesu ciągłego doskonalenia, wspieraną przez Kierowników ds. QHSE. Regularne monitoringi w zakładach utwierdzają nas w przekonaniu, że nasz system pozostaje istotny, odpowiedni i skuteczny.

Zmniejszenie zużycia i emisji w strategii biznesowej i CSR 

Jednym z głównych wyzwań CSR w Knauf Industries jest ograniczenie zużycia i emisji w zakładach produkcyjnych.

Naszym celem jest minimalizowanie ciężaru naszych produktów i zwiększenie udziału w nich materiałów pochodzących z recyklingu. Jest to część naszych zasad eko-projektowania. Stosujemy te zasady dla naszego standardowego asortymentu oraz, jeśli to możliwe, dla opakowań i produktów niestandardowych, które opracowujemy z naszymi klientami.

Optymalizujemy projekty produktów w kierunku zmniejszenia ilości surowców, przy jednoczesnym zachowaniu wydajności, funkcjonalności i początkowych cech. W ciągu ostatnich 15 lat wszystkie nasze opakowania stały się lżejsze, niezależnie od materiału. Przykładowo waga tacek na mięso została zmniejszona o 12%.

W latach 2013-2022 zredukowano emisję tlenków azotu o 54% we wszystkich naszych zakładach formowania EPS i EPP we Francji. Wymieniliśmy kotły na działające na skroplony gaz ziemny (LNG), które emitują mniej zanieczyszczeń i są bardziej energooszczędne od dotychczasowych. Współpracujemy z dostawcami surowców w celu zmniejszania współczynnika pentanu (czynnika rozprężającego) w polistyrenie ekspandowanym. Efektem naszych działań na dziś jest obniżenie współczynnika z 7% do 4,56%.

 
Reducing consumption and emissions

Zużycie materiałuIlość EPS ponownie wprowadzonego do produkcji
(Label More - Francja)
800 ton

Reducing consumption and emissions

Zużycie
wody
(Francja)
19 m3 / t

Reducing consumption and emissions

Zużycie
energii
Elektryczność
943 kWh / t
Para wodna
5.38 kWh / t

Reducing consumption and emissions

Emisja gazów cieplarnianychEPP i EPS
259 kt CO2 éq.

Reducing consumption and emissions

Emisja do atmosferyTlenki azotu – NOX (Francja) 1.7 kg / t
Lotne związki organiczne - VOC (Francja)
46 kg / t

Reducing consumption and emissions

OdpadyOdzysk odpadów produkcyjnych (Francja)
31%

Metodologia sporządzania raportu CSR w Knauf Industries

Niniejszy roczny raport odpowiedzialności korporacyjnej ma na celu rozpoczęcie dialogu ze wszystkimi interesariuszami na temat strategii tworzenia wartości, zawierającej naszą odpowiedzialność społeczną - Więcej niż słowa: działania.

W analizie strategicznej i opracowaniu działań CSR opisanych w niniejszym raporcie aktywnie uczestniczył Komitet Wykonawczy, Komitet Sterujący oraz 43 Ambasadorów CSR Knauf Industries.

W tworzeniu raportu udział wzięło wielu pracowników Knauf Industries, którzy uczestniczyli w warsztatach lub przyczynili się do zebrania danych dotyczących CSR.

Dziękujemy również wszystkim zewnętrznym interesariuszom, którzy zechcieli spojrzeć konstruktywnym okiem na nasze działania i akcje CSR.

Czas na działanie - poznaj najlepsze praktyki tworzenia planu strategicznego CSR i wprowadź w życie własną strategię!

Z przyjemnością podzielimy się z Państwem naszym pełnym Raportem CSR, który obejmuje działania Knauf Industries w 2022 roku!

Szczegóły znajdziesz w naszym newsletterze albo kontaktując się z nami!

CSR Cover

Potrzebujesz wsparcia?

Zadaj pytanie.

  Kontakt

  Skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza.

  Twoja wiadomość zostanie przekazana do naszych ekspertów.