Zadaj pytanie
Efektywność produkcji

Jak wdrożyć kluczowe techniki „szczupłej produkcji”?

25 listopada 2021

Lean manufacturing, czyli szczupła produkcja, to jedna z najskuteczniejszych i najbardziej nowoczesnych metod zarządzania produkcją. Poznaj zasadę 5S, która stoi u jej podstaw, oraz inne aspekty istotne dla funkcjonowania firm stosujących takie podejście.

Jak zarządzać produkcją, by osiągnąć oczekiwane efekty przy minimalnych stratach? Oto najważniejsze zasady tzw. lean manufacturing.

Co to jest lean manufacturing?

Jaka jest koncepcja szczupłej produkcji? Zrozumienie definicji pojęcia lean manufacturing jest coraz bardziej istotne dla współczesnych firm. Aby utrzymać się na rynku i zyskać przewagę nad swoimi konkurentami, przedsiębiorstwa muszą ograniczać koszty, jednocześnie zwiększając rozmiar produkcji. Nie jest to łatwe zadanie – te dwie czynności rzadko mogą iść ze sobą w parze. Koncepcja sztucznej produkcji pozwala jednak zoptymalizować wyniki przedsiębiorstwa i wyniesienie jego działania na wyższy poziom poprzez trzymanie się kilku stosunkowo prostych, lecz niezwykle istotnych zasad.

Definicja lean manufacturingu

Zgodnie z definicją, lean manufacturing może być tłumaczony na język polski jako „szczupła produkcja” bądź „odchudzona produkcja”. Blisko powiązanym terminem jest lean management – „szczupłe zarządzanie”. Różnica między lean managementem a lean manufacturingiem jest prosta. Pierwsze pojęcie skupia się na całości działań firmy, z kolei drugie dotyczy wyłącznie procesów produkcyjnych. 

Szczupła produkcja to system zarządzania, który dąży przede wszystkim do optymalizacji procesu produkcji przez eliminację zbędnych procesów oraz wszelkich strat dotyczących różnych zasobów. Zasady lean manufacturing zakładają również dostosowanie metod produkcyjnych do liczby zamówień oraz aktualnych zasobów produktów magazynowych.

Efektem skutecznego wprowadzenia zasad szczupłej produkcji jest stworzenie kompleksowego systemu, który umożliwia zarówno wpłynięcie na bezpośrednie wskaźniki opisujące wyniki firmy, jak i stworzenie odpowiedniej kultury pracy. To sprawia, że na każdym etapie działania przedsiębiorstwa znajdują się osoby zaangażowane w obniżanie kosztów produkcji i podnoszenie jakości wykonywanych komponentów. Szczupła produkcja doskonale sprawdza się we współczesnych realiach biznesu, które wymagają od przedsiębiorców sporej dozy elastyczności.

Zobacz też: Zarządzanie jakością na rzecz produkcji bez defektów

Krótka historia lean manufacturingu

Choć sam termin lean manufacturing zaczął być używany stosunkowo niedawno, sama idea sięga połowy XX wieku. Jej genezy należy szukać na Dalekim Wschodzie, w działalności jednego z największych koncernów motoryzacyjnych na świecie. Inspiracją były z kolei amerykańskie fabryki samochodów – wieloletni prezes Toyoty, Eiji Toyoda, planował wdrożyć elementy systemu produkcyjnego Forda. Na ich podstawie opracowano zasady metodologii, która została prekursorem szczupłej produkcji – Toyota Production Systems.

Za pionierów tego podejścia można zatem uznać japońską markę Toyota. Lean manufacturing wyewoluował bezpośrednio z działań koncernu z Kraju Kwitnącej Wiśni. Szczupła produkcja jest ściśle powiązana z zarządzaniem procesami produkcji w branży automotive – jaka jest wartość lean manufacturingu właśnie dla tego sektora? To przede wszystkim sposób na dostosowanie się do bardzo konkurencyjnego rynku, który ulega ciągłym zmianom. Dodatkowo poprzez eliminację zbędnych elementów procesu można zmniejszyć ryzyko wystąpienia defektów, które mogą przynieść spore straty w przypadku zaawansowanych, złożonych i kosztownych części.

Zobacz też: Kontrola jakości i ciągłe doskonalenie, czyli nasze podejście do produkcji komponentów z tworzyw dla branży automotive

Czym jest zasada 5S w lean manufacturingu?

Jedną z podstaw szczupłej produkcji jest zasada 5S, składająca się z pięciu działań mających na celu stworzenie bezpiecznego, uporządkowanego stanowiska pracy. Istotną kwestią jest fakt, że to narzędzie oraz jego wdrożenie dotyczy w zasadzie wszystkich osób zatrudnionych w firmie.

Jak wygląda 5 zasad szczupłej produkcji?

 • Selekcja – wprowadzenie lean manufacturingu warto zacząć od identyfikacji wartości. Przedsiębiorstwo powinno precyzyjnie określić, czego oczekują klienci, a następnie usunąć to, co nie jest niezbędne do zaspokojenia potrzeb konsumentów.
 • Systematyka – wszystko powinno mieć określone miejsce i przeznaczenie. W ten sposób można zredukować zbędny wysiłek pracowników. Każdy przedmiot potrzebny w produkcji musi być dobrze opisany i łatwo dostępny.
 •  Sprzątanie – to zasada, która obejmuje nie tylko czystość stanowiska pracy, lecz także odpowiedzialność za jej utrzymanie, tj. określenie, co należy sprzątać, kiedy to robić, w jaki sposób i kto powinien się tym zajmować. Jednocześnie warto na bieżąco analizować usterki i potencjalne problemy w pracy maszyn. To działanie, które przynosi wiele korzyści – pracownicy zyskują większe bezpieczeństwo, jednocześnie czując większą odpowiedzialność za miejsce pracy.
 • Standaryzacja – przygotowanie i wdrożenie konkretnych, prostych, najczęściej wizualnie opisanych zasad (standardów) dla wyżej wymienionych punktów.
 • Samodoskonalenie – jest to zasada dotycząca zarówno utrzymania powyższych zasad, jak i ciągłego rozwijania kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Kluczowe jest tutaj zaangażowanie wszystkich pracowników w procesy 5S.

Zobacz też: Ekologiczny, zrównoważony transport – co musisz wiedzieć o ekologicznych rozwiązaniach transportowych?

Lean manufacturing – korzyści

Techniki szczupłego wytwarzania umożliwiają nie tylko podwyższenie wyników, lecz także zwiększenie stopnia wykorzystania maszyn, jak również zmniejszenie liczby zbędnych przedmiotów, co pozwala zwolnić przestrzeń magazynową. Dodatkowo zarządzanie firmą staje się znacznie prostsze, zwłaszcza gdy jednocześnie stosuje się odpowiednio dopasowane metody i narzędzia lean manufacturingu. Należy do nich między innymi zasada kaizen – ciągłe wprowadzanie drobnych zmian, które stopniowo usprawniają działanie przedsiębiorstwa. Warto zwrócić uwagę także na metodę sterowania produkcją kanban, która polega na przechowywaniu zasobów w taki sposób, by dostawy nowych komponentów mogły mieć miejsce praktycznie od razu po pojawieniu się zapotrzebowania na dany produkt.

Ważną kwestią jest również zdefiniowanie odpadów szczupłej produkcji – to niepotrzebne elementy, które powinny zostać wyeliminowane, gdy wprowadzamy lean manufacturing. Podstawą do skutecznego zastosowania tego kroku jest odpowiednia klasyfikacja zbędnych przedmiotów czy części procesu.

Jak wdrożyć lean manufacturing? Podążaj za innowatorami w branży produkcyjnej, takimi jak Knauf Industries

Przykłady szczupłej produkcji warto obserwować w praktyce – prekursorem tych technik jest wyżej wspomniana Toyota. Dziś coraz więcej przedsiębiorstw korzysta z możliwości, jakie stwarza lean manufacturing. Wykorzystanie w działaniu przedsiębiorstwa zasad szczupłej produkcji wydaje się proste, jednak wymusza ciągły rozwój i doskonalenie zarówno produktów, jak i organizacji firmy. Z tego względu warto wzorować się na przedsiębiorstwach, które od dłuższego czasu skutecznie stosują tego typu techniki. Knauf Industries to jedna z firm na rynku motoryzacyjnym, która doskonale rozumie wymagania i zasady systemu lean manufacturing. W efekcie możliwe jest usprawnienie pracy na każdym etapie – od produkcji, przez logistykę aż po dystrybucję.

Zobacz też: Części samochodowe z tworzyw sztucznych

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat zasad i metod lean manufactoringu w Knauf Industries, skontaktuj się z naszymi specjalistami i uzyskaj szczegółowe informacje.

Potrzebujesz wsparcia?

Zadaj pytanie.

  Kontakt

  Skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza.

  Twoja wiadomość zostanie przekazana do naszych ekspertów.